VCA ervaringen van een auditor

De VCA 2017/6.0 is geaccepteerd. Wat zeg ik, de VCA is populair.
30-08-2019, Wilbert Timp
Eind 2017….. Na negen jaar maakt de VCA 2008/5.1 plaats voor de 6.0 versie. Uiteraard is er in het begin veel gemopperd. De 6.0 norm was niet veel anders dan de 5.1 versie.... Lees meer »
01-09-2012, Wilbert Timp
Het uiteindelijke doel van het VCA-systeem is de veiligheid op de werkvloer te borgen. Bij deze doelstelling denk je in eerste instantie niet aan ongevallen. De VCA-checklist... Lees meer »
VCA
01-06-2012, Wilbert Timp
In de vorige aflevering van ervaringen van een auditor heb ik het gehad over de fase 1 bij de VCA-audit, het vaststellen van de scope. Deze keer komt fase 2 aan bod, waarin... Lees meer »
01-04-2012, Wilbert Timp
Kunt u zich de televisiereclame nog herinneren van een automobilist die luisterend naar het navigatieapparaat op het commando ‘rechts af’ een tuin inreed?  Dat gevoel van ‘... Lees meer »
01-01-2012, Wilbert Timp
Veel bedrijven hebben medewerkers via uitzendbureaus in dienst. Hoe is het dan eigenlijk geregeld met VCA, voorlichting en PBM? Is het uitzendbureau daar verantwoordelijk voor of... Lees meer »
VCA TRA
01-09-2011, Wilbert Timp
Tijdens VCA-audits lukt het soms om te starten met een locatiebezoek. En wat blijkt? Werkzaamheden die ik bij zo’n locatiebezoek zie, komen niet altijd overeen met de in de Risico... Lees meer »
01-09-2011, Wilbert Timp
Soms lijkt het alsof een bedrijf alles op het gebied van veiligheid goed geregeld heeft. Het is VCA-gecertificeerd, er is een VGM-beleidsverklaring getekend, dus het zal wel goed... Lees meer »
01-04-2011, Wilbert Timp
Is het mogelijk dat je met een goed functionerend VCA-systeem geld kunt besparen? Soms verbaas ik mij hoe bedrijven omgaan met VCA-normeis vraag 10.2: “Arbeidsmiddelen en PBM... Lees meer »
01-01-2011, Wilbert Timp
In een nascholingscursus voor veiligheidskundigen vertelde de trainer iets waar ik nog steeds grote moeite mee heb. "Het VCA-certificaat kun je gewoon kopen”. Eerst dacht ik nog... Lees meer »