Wijziging eind- en toetstermen VCA-examensPrintPrint

Per 5 november 2018 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de VCA-opleidingsboeken en in de proefexamens op www.vcaexamentraining.nl. De errata voor de  VCA-opleidingsboeken vind je hier

 

Een samenvatting van de wijzigingen:

  • Elektriciteit: een gelijkspanning van 110 V wordt ongevaarlijk geacht (was 120 V).
  • Machines: bij mogelijk contact met roterende onderdelen alleen nauwsluitende handschoenen dragen (was geen handschoenen).
  • Ladders: uitsluitend gebruiken voor lichte en kortdurende werkzaamheden als andere oplossingen technisch aantoonbaar niet mogelijk zijn of minder gunstig zijn voor de veiligheid en gezondheid. De maximale stahoogte is verlaagd naar 5 meter (was 7 meter), de statijd naar 2 uur (was 4 uur) en de krachtuitoefening naar 50 Newton/5 kg (was 100 N/10 kg).
  • Steigers: op het werk moeten een stabiliteitsberekening en tekeningen van de steiger aanwezig zijn. Een steiger mag alleen door opgeleide gecertificeerde steigermonteurs worden opgebouwd, bij de overdracht van montagebedrijf aan opdrachtgever moet een steigerinspecteur aanwezig zijn en op de steiger mogen alleen opgeleide mensen werken onder toezicht van een gecertificeerd toezichthouder.
  • Hangsteigers: voortaan noemt men dit type steiger een hangbruginstallatie.
  • Rolsteigers: stabilisatoren met wieltjes zijn niet meer toegestaan. Bij het verplaatsen van rolsteigers moeten de stabilisatoren zo laag mogelijk bij de grond blijven.

Bron: VCA infra