Wat als een audit door corona niet kan doorgaan?PrintPrint

Bedrijven die door de coronacrisis niet kunnen worden geaudit, kunnen een uitstel van hercertificatie krijgen. Erkende certificatie-instellingen verlenen dit op basis van het protocol van de Raad voor Accreditatie (RvA) voor buitengewone gebeurtenissen en omstandigheden. Dat gebeurt als een audit niet goed of helemaal niet kan worden uitgevoerd. Dat maakte de SSVV bekend.

Als hiertoe is besloten, krijgt het bedrijf waarvan een certificaat binnenkort verloopt, een schriftelijke bevestiging. Hiermee kan het aan zijn opdrachtgever laten zien dat het uitstel heeft gekregen en dus alsnog voor de opdrachtgever aan de slag mag.

Het protocol schrijft voor in hoeverre en in welke vorm audits kunnen doorgaan en hoe instellingen omgaan met VCA-, VCO- en VCU-certificaten die na 12 maart 2020 (de dag waarop de overheid de eerste beperkende maatregelen tegen het coronavirus nam) verlopen of zijn verlopen.