'Veiligheidsladder in 2022 verplicht in aanbestedingen'PrintPrint

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB) stellen per 1 januari 2022 in hun aanbestedingen de veiligheidsladder verplicht. De Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) zou op 1 januari 2021 ingaan, maar die datum kon niet worden gehaald door de coronacrisis.

Door de crisis zijn audits op de veiligheidsladder grotendeels stilgevallen. Bovendien waren er volgens de GCVB andere prioriteiten. "HSE-verantwoordelijken en -afdelingen in de bouw gaven begrijpelijkerwijs voorrang aan de gezondheid van medewerkers". 

Veiligheidsbewustzijn

Het initiatief voor de ViA komt van grote bouwondernemingen, adviesbureaus en opdrachtgevers bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) die zich hebben verenigd in de Governance Code Veiligheid Bouw. Met de verplichting willen zij "het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken". Er ontstaat aan eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Inmiddels tekenen volgens de initiatiefnemers de contouren van de 1,5m-economie zich af. Audits kunnen weer (deels op afstand) opgepakt worden. "Het werken in 1,5m-economie zal minder efficiënt zijn dan voorheen. Daarom is gekozen om zo snel mogelijk, maar met een ruime marge, duidelijkheid te bieden over de invoeringsdatum."

Meer informatie vind je op de website van de GCVB.