Taal en veiligheidsrisico’sIn verband met taalbelemmeringen bij de communicatie over VGM-zaken (vraag 3.7 VGM Checklijst VCA) dient de werkgever een communicatieplan op te stellen omdat miscommunicatie door taal steeds meer erkend wordt als een belangrijk veiligheidsrisico. ISZW onderzoekt ook dit aspect bij het ongevallenonderzoek.

De inhoud van de SER Handreiking arbomaatregelen Taal en veiligheidsrisico’s kan hierbij behulpzaam zijn bij het maken van een goed communicatieplan. Het navolgende is deels ontleend aan deze handreiking die op internet beschikbaar is.

Om een goed communicatieplan op te stellen, zal eerst middels een Taal RI&E moeten worden vastgesteld of er sprake is van taalbelemmeringen door taalverschillen door verschillende taalachtergronden, laaggeletterdheid en/of een (te) hoog taalniveau en/of onbegrijpelijke taal op het werk.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!