Taakrisicoanalyses (TRA's)De TRA is een belangrijke methodiek om risico’s te onderkennen en te beheersen.

Algemeen

Vraag 2.2 uit de VCA checklist 2017/6.0 vraagt:” Vinden taakrisicoanalyses (TRA's) plaats?”. Een vraag die positief moet worden beantwoord door aannemers * en ** VCA gecertificeerd en door aannemers die petrochemie VCA zijn gecertificeerd zijn.

Daarnaast eist vraag 11. onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten. Er moeten verbetermaatregelen worden vastgesteld en uitgevoerd. Indien nodig worden de risico- inventarisatie en -evaluatie en taakrisicoanalyse, aangepast op basis van de resultaten van het ongevallenonderzoek.

Dat betekent dat na elke ongevallenonderzoek ook nagegaan moet worden of de risico's en maatregelen genoemd in de risico- inventarisatie en -evaluatie of TRA volledig en betrouwbaar zijn. Ongevallen moeten beschouwd worden als manifest geworden risico’s. Risico's zijn ongevaloorzaken geworden!

De TRA is bedoeld om VGM-risico’s van door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden in een specifieke (risicovolle) situatie of omgeving (werkplek) vast te stellen en te beheersen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,25

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!