SSVV verleent dispensatie voor verlopen diploma'sPrintPrint
Corona en SSVV

Update​​:​ 1 april

Mensen van wie het VCA-diploma binnenkort verloopt of van wie het sinds 12 maart is verlopen, krijgen van de SSVV dispensatie voor een periode van maximaal drie maanden nadat de overheid de coronomaatregelen heeft ingetrokken. In de tussenperiode mogen diplomahouders tijdelijk met een verlopen diploma werken.

Dat betekent dat als de coronamaatregelen tot minimaal 1 juni van dit jaar gelden, de dispensatie dan duurt tot 1 september. "Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van bijeenkomsten, sociale onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verschuift de einddatum van de dispensatieregeling mee", aldus de SSVV. 

De regeling is ook van toepassing voor medewerkers die in de komende periode hun VCA-diploma moeten halen, bijvoorbeeld omdat zij net in dienst zijn getreden. De SSVV stelt hierbij wel een voorwaarde. In de diplomaloze periode moeten nieuwkomers worden begeleid door een ervaren collega met minimaal een VOL-VCA-diploma.

Uitgezonderd

Alle andere mensen kunnen geen beroep doen op de dispensatieregeling. "Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen weer mogelijk is of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever."

Ook verlopen diploma's van vóór 12 maart 2020 vallen niet onder de dispensatieregeling. Diplomahouders hadden voor die tijd opnieuw examen moeten doen. "De overheid had toen immers nog geen beperkende maatregelen aangekondigd." Met dit soort verlopen diploma's mag iemand niet aan het werk. 

Halt

In heel het land zijn examens afgelast. De SSVV heeft alle examencentra en opleiders opgeroepen om hun examens en opleidingen zoveel mogelijk uit te stellen. In elk geval tot na 1 juni. "We kunnen het coronavirus alleen een halt toeroepen als wij hierin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen", aldus de stichting.

Om te voorkomen dat er na de crisis een piek in de examenaanvragen ontstaat, verzoekt de SSVV mensen om hun examen op tijd in te plannen. "Ook zolang het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. Mocht het examen tegen die tijd niet kunnen doorgaan, dan kan altijd weer een nieuwe datum worden gezocht." 

 

Hierbij een overzicht met de meest voorkomende vragen die momenteel bij de SSVV binnen komen. 

 

Twee (verkorte) voorbeelden:

 

- Ons bedrijf beperkt vanwege het coronavirus de werkplekinspecties tot een minimum. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?

De SSVV adviseert een alternatieve invulling te bedenken.

 

- Ons bedrijf kan vanwege het coronavirus de komende periode geen toolboxmeetings in groepen houden. Hoe kijken jullie vanuit VCA naar dit besluit?
 

In hoofdstuk 4 van de VCA-checklist staat dat toolboxmeetings standaard in de vorm van een bijeenkomst moeten worden gegeven. Bedrijven kunnen dit bij wijze van uitzondering op een andere manier organiseren. Ze moeten dit dan wel onderbouwen. De uitbraak van het coronavirus is wat ons betreft voldoende onderbouwing. U moet zich wel houden aan het minimumaantal toolboxmeetings (of alternatieven) per jaar.