RASCI geeft inzicht in de verdeling van taken en rollenIn de praktijk blijft de uitvoering van plannen (Plan van aanpak van de RI&E) een moeizaam geheel. Activiteiten worden niet of niet op tijd uitgevoerd. Oorzaak is vaak dat onduidelijk is wie wat moet doen. Niet of onvoldoende is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de activiteiten en inspanningen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) processen kunnen sterk worden verbeterd door een inzichtelijke verdeling van taken en rollen. Een instrument zoals RASCI kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Dit instrument kan bij veel activiteiten vermeld in de VCA checklist 2017/6.0 worden ingezet. Denk hierbij aan inspanningen zoals de interne audits, de RI&E, de TRA, de opleidingen, voorlichting en instructie, het programma VGM-bewustzijn en -gedrag, VGM-projectplan, voorbereiding op noodsituaties, VGM-inspecties, inkoop, melding, registratie en onderzoek VGM-incidenten.

Het RASCI-model voor verbetering van veiligheid en gezondheid bestaat uit een matrix waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden weergegeven van alle personen die bij een (verbeter)project, inspanning, activiteit of bij een dagelijks uitvoerend proces zijn betrokken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!