Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en -gedragProgramma beïnvloeding VGM-bewustzijn en VGM-gedrag

Hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn van de VCA Checklijst 2017/6.0 eist van VCA gecertificeerde bedrijven VGM-overleg binnen het bedrijf en een “Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en VGM-gedrag”.

In de praktijk vragen organisaties zich af wat de inhoud van een praktisch programma zou kunnen zijn waarmee het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag gestimuleerd wordt zodat ongevallen en incidenten kunnen worden voorkomen.

Veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en heeft te maken met houding, gedrag en cultuur. Onder cultuur verstaan we hier het geheel van waarden en normen die een leidraad vormen voor het denken en handelen. Om dit te beïnvloeden zijn  AANDACHT en ACTIVITEITEN op het gebied van veiligheid en gezondheid  op verschillende manieren en op verschillende niveaus in de organisatie een voorwaarde.

Voor het managen van de navolgende aspecten voor het beïnvloeden van VGM-bewustzijn en VGM-gedrag moeten de volgende stappen worden genomen om tot een programma te komen.

1. Identificatie van het aspect wat aandacht moet krijgen

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!