ISZW controleert schriftelijk op aanwezigheid RI&EPrintPrint
Bedrijven moeten RI&E uploaden aan ISZW

De Inspectie SZW controleert bedrijven schriftelijk op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Bedrijven moeten de vereiste documenten uploaden op de website van de inspectie, als ze een brief van de inspectie hebben ontvangen.

Documenten

Het gaat hierbij om de RI&E, het Plan van Aanpak waarin de maatregelen om de risico's aan te pakken worden besproken en het basiscontract. Elke werkgever moet een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts hebben. Dit heet het het basiscontract.

De inspectie heeft de controle tot speerpunt gemaakt omdat ze wettelijk verplicht is om te onderzoeken of bedrijven over deze wettelijk verplichte documenten beschikken en of de belangrijkste onderdelen erin staan. Op dit moment toetst de inspectie de documenten nog niet op de inhoud. Ze sluit niet uit dat dit in de toekomst nog wel gaat gebeuren. 

Gezondheid

De RI&E is belangrijk omdat hiermee de gezondheid van de medewerkers worden vergroot. "Uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met deze documenten werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dat leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers", aldus de inspectie.

Bedrijven die nog geen RI&E hebben moeten contact opnemen met hun arbodienst. Zo laat de inspectie weten. Bedrijven die zijn aangeschreven, hebben tien weken de tijd om een RI&E op te (laten) stellen.