IAF MD 22 specifieke eisen VCA beheerssysteemIAF MD 22 specifieke eisen VCA beheerssysteem

Aanleiding

Op 25 januari 2018 is de IAF MD 22:2018 gepubliceerd. Dit is een aanvulling op de norm voor het auditeren en certificeren van V&G managementsystemen door certificerende instellingen. De norm is onder meer van kracht op de checklist VCA 2017/6.0 en ISO NEN 45001.

Dit betekent dat aanvullende eisen gelden voor de certificerende instellingen bij wie bedrijven zich kunnen laten certificeren voor VCA en ISO NEN 45001 maar ook voor gecertificeerde bedrijven zelf.

Eén van de specifieke eisen heeft met name betrekking op de beoordeling tijdens audits of het bedrijf wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid naleeft. Bijvoorbeeld naleving van Arbowetgeving in relatie met de van toepassing zijnde VCA vereisten.

De certificerende instelling beoordeelt of bedrijven voldoen aan deze wet- en regelgeving en gaat niet over tot certificatie wanneer afwijkingen zijn vastgesteld. Hiertoe moeten bedrijven vooraf aantoonbare informatie verstrekken ten aanzien van naleving van wetgeving.  (IAF MD 22:2018: G.1.1). Ook moeten bedrijven vooraf zelf beoordelen of de wetgeving wordt nageleefd. (IAF MD 22:2018: C.2.2).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!