Geen aanvullende coronamaatregelen nodigPrintPrint
Corona en vca

De SSVV stelt geen extra coronamaatregelen in naar aanleiding van de strengere regels die het kabinet heeft afgekondigd. Het beleid blijft hetzelfde.

Dispensaties van examens worden niet meer gegeven. De opleiders bepalen of en in welke vorm examens kunnen doorgaan.

Audits

Ook certificatie-instellingen beslissen in hoeverre en op welke manier audits kunnen plaatsvinden. De SSVV vindt dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren.

"Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft."

Remote

Een auditor kan dan bijvoorbeeld aan het werk op basis van beeldmateriaal. "Een bedrijf kan zijn arbeidsmiddelen met de mobiele telefoon filmen, zodat de certificatie-instelling op basis hiervan op afstand de keuringsstatus kan vaststellen", aldus de SSVV.

Bovendien kunnen met de juiste voorzorgsmaatregelen werkplekinspecties gewoon doorgang vinden. Eventueel kan in overleg met de certificatie-instelling een alternatieve invulling worden bedacht, zo stelt de SSVV.