Duidelijkheid in de bouw: zeg het met gebarenPrintPrint
Still van de website Bouwspraak.nl over gebaren voor een veiligere bouw

Veiligheid begint met een heldere communicatie. Verschillende nationaliteiten op de bouwplaats, gehoorbescherming en veel omgevingslawaai leiden ertoe dat mensen elkaar niet goed verstaan. De bouw- en infrasector willen met eenduidige, universele gebaren misverstanden tegengaan en de veiligheid op de werkvloer verhogen.

De gebaren zijn met name bedoeld om elkaar snel en eenvoudig te attenderen op onveilige situaties. Ze zijn onderverdeeld in categorieën. Er zijn waarschuwings- ('help', 'bel de politie', 'rechts', ...) en actiegebaren ('actie', 'naar rechts', 'naar voren',...) en tekens voor het gebruik van PBM's ('aanhaken', 'oogbescherming', ...). 

"Met Bouwspraak slaan de sectorpartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging van Waterbouwers en NVB de handen ineen voor een veilige sector", schrijven de inititiatiefnemers in een persbericht.