Buitenlandse werknemers en jongeren zakken vaker voor VCA-examenPrintPrint

Steeds meer mensen zakken voor de VCA-examens. Met name buitenlandse werknemers en jongeren zakken bovengemiddeld vaak.

De VCA-examenvragen zijn sinds september 2017 meer toepassingsgericht. Je zou verwachten dat praktijkmensen hier minder moeite mee hebben. Het tegendeel is waar. In de praktijk blijken deze examens nieuwe stijl met name voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen problemen op te leveren.

Naast taalproblemen is ook de gebrekkige voorbereiding van sommige kandidaten een oorzaak van het lage slagingspercentage. Uiteraard is dit de verantwoordelijkheid van de kandidaat. Maar wellicht helpt het wanneer werkgevers, werknemers meer stimuleren en begeleiden bij het halen van het VCA diploma.

Bron: Redactie Dagelijkse Standaard