Privacy op de werkvloer en implementatie nieuwe privacyregelgeving (AVG EN UAVG)

PrintPrint
12.03.19

In de werksituatie speelt privacy en het verwerken van persoonsgegevens een grote rol. Als ondernemer, HR-manager of arboprofessional heeft u hier dagelijks mee te maken. Wat is nu wel en wat is niet toegestaan. En wat is het gevolg van de komst van de nieuwe privacyregelgeving, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tijdens de training zullen praktijkvragen worden besproken en beantwoord. Vragen die veel voorkomen zijn:

 • Wat mag een werkgever (nog) vragen aan zijn zieke werknemer?
 • Mag een werkgever zijn werknemers monitoren via gps-tracking?
 • Is het toegestaan om camera’s op te hangen waardoor gezien kan worden wat werknemers in het bedrijf doen?
 • Mag tijdens een sollicitatieprocedure informatie worden gezocht op internet over de sollicitant?
 • Is een (toekomstige) werknemer verplicht om mee te werken aan een aanstellingskeuring?
 • Mogen er drugshonden worden ingezet om de veiligheid in de organisatie te bevorderen?
 • Kan een werkgever een werknemer aanspreken op een ongezonde leefstijl?
 • Wat moet er aan een werknemer worden verstrekt als de werknemer een verzoek tot inzage doet?
 • Hoe lang dienen de persoonsgegevens van een werknemer worden bewaard?

Naast het bespreken van deze en vele andere praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de werking van de nieuwe privacyregels en hoe u hiermee op de werkvloer kan omgaan. Uiteraard zullen de praktische tips en tricks niet ontbreken en is er ruimte voor het inbrengen van eigen casusposities.

Na het volgen van deze training:

 • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
 • Weet u hoe u (bijzondere) persoonsgegevens van werknemers verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken.
 • Kunt u omgaan met de situaties op de werkvloer, zoals bij het screenen van nieuwe medewerkers, controle door cameratoezicht en controle van internet- en email- en telefoongebruik.
 • Weet u hoe u dient om te gaan met (medische) gegevens en welke informatie mag worden uitgewisseld in de situatie van een zieke werknemer.
 • Bent u op de hoogte van de rechten van medewerkers en hoe u daar mee om kan gaan.
 • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de nieuwe privacyregelgeving.
 • Bent u op de hoogte van de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en het handhavingsbeleid.

Docent
mr. Saskia Lang, advocaat/partner, Langblok Advocaten

Bestemd voor
Arboprofessionals
(HR)managers
Ondernemers

Tarief
€ 450,00 excl. BTW per persoon.
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) documentatiemateriaal.

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Locatie
Omgeving Utrecht