Ontslagrecht in de HR-praktijk

PrintPrint
03.10.19

Tijdens deze 1-daagse training worden de belangrijkste vraagstukken rondom ontslag behandeld. Daarbij wordt de relevante wetgeving en jurisprudentie besproken en het voorstel van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Elke werkgever krijgt te maken met ontslag. In de praktijk is het er niet simpeler op geworden om werknemers te ontslaan. Jurisprudentie laat zien dat een ontslag goed moet worden voorbereid om een afwijzing te voorkomen. Daarnaast worden er steeds hogere (billijke) vergoedingen opgelegd. Ontslag wordt duurder. Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er veel veranderd. Er is inmiddels de nodige rechtspraak. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die waarschijnlijk vanaf 2020 zal gelden, zal weer de nodige veranderingen met zich meebrengen.

Veel gemaakte fouten
In de praktijk blijkt regelmatig dat het ontslagdossier van een slecht functionerende werknemer onvolledig is. Men is niet of te laat begonnen met de opbouw van het dossier. En/of een verbetertraject ontbreekt. Het risico is dan groot dat de rechter het ontslag afwijst.

Een ander veelvoorkomend probleem is fouten in de ontslag-op-staande-voetbrief. Hierdoor kan het ontslag worden teruggedraaid of er moeten hoge vergoedingen worden betaald. Fouten in de brief kunnen ook gevolgen hebben voor het concurrentiebeding van de werknemer.

Tijdens deze 1-daagse training worden de belangrijkste vraagstukken rondom ontslag behandeld. Daarbij wordt de relevante wetgeving en jurisprudentie besproken en het voorstel van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De docent zal situaties uit haar praktijk met u delen en u krijgt nuttige tips en tricks die u helpen bij het goed doorlopen van het ontslagproces. Het is ook mogelijk om eigen praktijkvragen in te brengen.

Na het volgen van deze training:

  • Bent u op de hoogte van de laatste en komende regelgeving over ontslagrecht
  • Kent u de gevolgen van ontslag tijdens proeftijd en ontslag op staande voet
  • Weet u hoe u een ontslagdossier moet voorbereiden bij een werknemer die disfunctioneert, verwijtbaar handelt of bij een verstoorde arbeidsrelatie
  • Bent u op de hoogte van de verschillende stappen bij ontslag wegens reorganisatie
  • Kent u de risico’s van ontslag van een zieke werknemer en een werknemer met AOW-gerechtigde leeftijd
  • Heeft u kennis van de beëindiging via vaststellingsovereenkomst

Docent:
mr. Saskia Lang, Advocaat/partner, Langblok advocaten

Bestemd voor:
HR-managers en ondernemers

Datum: Donderdag 3 oktober mei 2019
Locatie: Amersfoort

Deelnemerstarief:
 € 450,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl