De aanpak van problemen in het binnenmilieu

PrintPrint
05.11.19

In bijna elk gebouw komen klachten voor over temperaturen, luchtkwaliteit, geluid of licht. Soms ligt de oplossing voor de hand. Het komt echter maar al te vaak voor dat de problemen jarenlang blijven bestaan. Erg jammer, want onbehaaglijke arbeidsomstandigheden zijn niet alleen onprettig, ze kunnen ook leiden tot concentratieverlies, minder productiviteit en meer ziekteverzuim. Zo ver hoeft het niet te komen. Aan u de taak adequaat te reageren op klachten en problemen te voorkomen.

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u wat de belangrijkste oorzaken van een slecht binnenmilieu zijn
 • Begrijpt u welke rol het gebouw, de installaties en de gebruiker spelen bij het binnenklimaat
 •  Kent u een goede methode om binnenmilieuproblemen aan te pakken
 • Kunt zelf klachten inventariseren

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Wat verstaan we onder het binnenmilieu?
 • Wat voor klachten kom je tegen in gebouwen waar het binnenmilieu niet goed is?
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van die klachten?
 • Wat zijn bekende risicofactoren voor ‘sick building’-klachten?
 • Wat kunt u zelf doen als medewerkers dit soort klachten hebben?
 • Hoe brengt u de klachten in kaart?
 • Hoe weet u of de klachten terecht zijn?
 • Wanneer heeft het zin om metingen te (laten) doen?
 • Wanneer kunt u er beter een specialist bij halen?
 • Wat zijn de gevolgen van nieuwe kantoorconcepten voor het binnenmilieu?
 • Wat is een goede procedure om klachten op te lossen?

Bij de theoretische achtergronden ligt de nadruk op thermisch comfort en luchtkwaliteit. Visueel comfort en akoestiek komen tijdens de training meer zijdelings aan de orde.

U kunt zelf een voorbeeld meenemen van een ‘probleemgebouw’ om te bespreken. Na deze cursus weet u wat u moet doen als uw collega’s klachten hebben over het binnenmilieu.

Docent:
ir. Arjen Raue, Adviseur, BBA Binnenmilieu

Bestemd voor:

 • Preventiemedewerkers
 • Arbocoordinatoren
 • Arboverpleegkundigen
 • HR(M)-medewerkers

Accreditatie:
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK 1 punt

Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Hotel Breukelen

Deelnemerstarief:
 € 395,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl