VCA veiligheidsblog

Kledingdiscriminatie in de montage: mag het wat flatteuzer?

Veiligheidskleding voor vrouwen: weinig flatteus

Als vader van drie prachtige dochters moest ik geregeld mijn oordeel geven over hun kleding als de dames 'uit' gingen. Viel dit oordeel goed uit, dan waren zij de koninginnen te rijk en verlieten ze enthousiast zwaaiend het huis. Bij een minder positief antwoord vertrokken ze ook, maar dan mopperend. Ik had helemaal geen verstand van mode. Mijn conclusie: kleding en mannen zijn een onmogelijke combinatie.

Onlangs hebben wij bij ons bedrijf een vrouwelijke monteur aangenomen. Bijzonder? Bij ons in de elektrotechniek (helaas) wel! Met een vrouw aan het roer, dames op de administratie, werkvoorbereiding en commercie (binnen/buiten) ontbrak nog een vrouw in de montage. Gelukkig is deze drempel nu geslecht en ik vertrouw erop dat meer vrouwen haar voorbeeld zullen volgen.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Generieke Poort Instructie (GPI): verhoging van de veiligheid op de werkvloer of een melkkoe?

GPI: voor de veiligheid of de inkomsten? Zorgt de GPI voor een veiligere werkvloer?

Beoogt de Generieke Poort Instructie (GPI) een verhoging van de veiligheid op de werkvloer of is het gewoon een melkkoe?

De GPI - sinds 1 april verplicht op alle grote bouwplaatsen in Nederland - is een initiatief voortvloeiend uit de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB). Deze GCVidB is opgericht door een aantal bouwondernemingen en opdrachtgevers.

Bij de introductie ervan sprak Stef Blok (toenmalig minister voor Wonen en Rijksdienst) uit dat bedrijven die deze verklaring ondertekenen hun verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Dat hij daarmee de suggestie wekte dat bedrijven die de code niet tekenen deze verantwoordelijkheid niet nemen, zal hij vast niet hebben bedoeld.

Feit is wel dat de GPI inmiddels verplicht is op de bouwplaatsen van aannemers die de Governance Code Veiligheid in de bouw hebben ondertekend. Dat niet alleen: veel van de aannemers stellen de GPI verplicht op al hun bouw- en onderhoudslocaties. Een aanzienlijk verruiming van de oorspronkelijke scope.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Wijzigingen VCA-opleidingen en -examens zaaien verwarring

VCA-examens veroorzaken onrust

Afgelopen november is een aantal nieuwe eindtermen in de VCA-opleiding en -examens ingevoerd. In de praktijk blijkt dat deze wijzigingen bij zowel werkgevers als werknemers leiden tot onrust.

Onder meer op het gebied van laddergebruik is het een en ander veranderd:

  • De maximale stahoogte is gewijzigd van 7,5 meter naar 5 meter
  • De statijd is gereduceerd van 4 uur naar 2 uur (per dag)
  • De maximale krachtuitoefening is teruggebracht van 100 N (10kg) naar 50 N (5 kg)

Was voorheen het dragen van handschoenen in de buurt van draaiende delen verboden, in de nieuwe eindtermen wordt het gebruik van nauwsluitende handschoenen wel toegestaan.

Als laatste: op het gebied van elektrische veiligheid is de veilige gelijkspanning in droge omstandigheden verlaagd van 120 V naar 110 V.

Bovengenoemde wijzigingen zijn niet geborgd in de vigerende regelgeving:

VCA 2017/6.0 'uit de hoge hoed'

Het is zondagmorgen en dat is voor mij het uitgelezen tijdstip om onder het genot van een kopje koffie eens rustig te kijken wat social media ons allemaal heeft gebracht de afgelopen week. Met interesse lees ik een LinkedIn-discussie over de criteria voor het toepassen van VCA* of VCA**. In de huidige VCA (2008/5.1) staat dat niet meer zo helder beschreven als in versie 2004/04. Nu kun je daar van alles van vinden, maar dat is wellicht iets voor een andere keer.

Nee, mijn blik valt op een als laatste geplaatst commentaar van een deelnemer aan de LinkedIn-discussie: “Let op, in de nieuwe VCA 2017/06 komt hier waarschijnlijk verandering in!”

In mijn herinnering ga ik terug naar 11 januari, toen het SSVV kwam met de verlossende woorden: de nieuwe VCA is een feit!

Taalbarrière

Taalprobleem op bouwplaats

Onlangs sprak ik een monteur die vertelde over een tafereel waarvan hij recentelijk getuige was en waarover hij zich hooglijk verbaasde. Het betrof een veiligheidsinstructie op een grote bouwlocatie. Deze bestond uit een instructiefilm gevolgd door een toets die met goed resultaat moest worden afgelegd om in aanmerking te komen voor een toegangspas.

Na 1 juli is alles anders geworden?

Personal Safety Logbook PSL

Het Personal Safety Logbook (PSL), bij velen beter bekend als “het groene boekje” is sinds jaar en dag in gebruik in de on- en offshore-industrie voor de registratie van medische keuringen en opleidingen. Sinds de VCA zijn intrede heeft gedaan en het PSL daarin is opgenomen als ‘must-vraag’ (§ 3.6), is het behoorlijk ingeburgerd. Het gebruik is gemakkelijk: de werkgever verstrekt de boekjes aan zijn medewerkers (éénmalige kosten € 10,- p.st.) Zij kunnen er naar eigen inzicht (veiligheids)opleidingen in noteren. De enige voorwaarde is dat er van deze ‘eigen’ opleidingen bewijs in de personeelsdossier aanwezig moet zijn.

Veel bedrijven in het Botlek-gebied én daarbuiten hanteren als basisvoorwaarde voor toegang op hun bedrijfsterrein de Deltalinqspoortinstructie. Ook deze wordt trouw genoteerd in het PSL.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Meten met twee maten

meten met twee maten blog

De crisis is voorbij, er is meer werk in de bouw - en het aantal dodelijke ongevallen stijgt. Want sommige opdrachtgevers meten met twee maten als het gaat om VCA-certificaten.

Het is merkbaar en je hoort het al een poosje in het nieuws: de crisis is voorbij. De economie trekt aan, er wordt meer besteed, er is meer werk. Heel positief allemaal. Maar helaas heeft deze verbetering op het gebied van veiligheid een negatief effect: het aantal ernstige en dodelijke ongevallen is weer gestegen.

In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14 procent toegenomen. Het aantal dodelijke ongevallen steeg maar liefst met 56 procent.  Als verklaring geeft de Inspectie SZW dat dit een logisch gevolg is van meer werk en arbeidsplaatsen.

Moeten we dit dan klakkeloos accepteren of kunnen we hier misschien toch iets aan doen? Wat is er aan de hand?

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Directeur undercover

Undercover boss: manier om de arbeidsveiligheid te verbeteren?

Bij SBS 6 zijn regelmatig uitzendingen van het programma 'Undercover Boss'. Een directeur van een grote onderneming gaat meedraaien in zijn organisatie als werknemer. Om onherkenbaar te zijn draagt hij of zij een vermomming. De bedoeling is om vanuit de positie van de werknemer te ervaren wat er speelt op de werkvloer. Wat gaat goed en wat niet? Hoe ervaren de medewerkers hun werk, en het beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid vanuit de directie?

Dit levert bijzondere gesprekken op met medewerkers die soms al tientallen jaren voor hetzelfde bedrijf werkzaam zijn. Over het algemeen zijn ze heel openhartig en eerlijk over hun werk, maar ook over hun privésituatie. Ze maken tegelijkertijd de 'nieuwe collega' wegwijs in het bedrijf.

De medewerkers melden ook de minder leuke kanten van hun werk. Hoe onpraktisch een indeling van een werkplaats is; de al vier keer beloofde maar steeds weer uitgestelde komst van een nieuwe machine; productieprocessen en procedures waarvoor zij goede verbeteringen weten, maar waarin zij nooit zijn gehoord; of werkkleding die hen juist belemmert in het werk.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Niet klikken

Klikken

Heleen de Vries Lentsch blogt over haar praktijkervaringen als veiligheidskundige. Een belangrijk onderdeel uit de VGM checklist is hoofdstuk 12: Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten. De gedachte is immers: Als er melding wordt gemaakt van (bijna) ongevallen, kunnen we met preventieve maatregelen herhaling of erger voorkomen.

En in theorie klopt dit helemaal. Helaas is de bereidheid om een melding te doen bij een leidinggevende niet zo groot als we zouden willen. Sterker nog: Er zijn bedrijven waar in een heel jaar geen enkele melding wordt geregistreerd. Ondanks het feit dat er risicovol werk wordt verricht.

Na enig doorvragen komen er dan toch vaak wel bepaalde voorvallen op tafel. Zaken die worden bestempeld als ‘niet ernstig genoeg om verder nog aandacht aan te geven’. In de categorie ‘Daar zijn we goed mee weggekomen.’ Het besef dat het incident een voorbode kan zijn voor iets veel ernstigers, ontbreekt vaak.

Dit is geen onwil; dit is mensen eigen. We willen verder, het werk moet doorgaan.

Werkvergunning: werkt niet

waarom een werkvergunning niet werkt

Erik-Jan van der Wal is veiligheidsadviseur & trainer en schrijft tweemaandelijks een blog over zijn praktijkervaringen. Deze keer laat hij zien hoe het werkvergunningsstelsel niet werkt. 
Nog even voor de ‘leken’ onder ons. Een werkvergunning is een formulier – al dan niet – digitaal, waarmee je als aannemer in een fabriek aan het werk kunt. Ik heb onderstaand geschreven vanuit het standpunt van de aannemer.

De praktijk
Je komt het terrein op. Je wordt (vriendelijk) ontvangen en krijgt een veiligheidsfilmpje te zien. Daarna moet je vijf vragen invullen en mag je de fabriek in. Het filmpje gaat in de meeste gevallen over algemene zaken, bijvoorbeeld welk telefoonnummer je moet bellen als er een ongeval gebeurd is. Een andere vraag is of je werk mag uitvoeren zonder werkvergunning. De vragen zijn van dien aard dat er geen enkele belemmering is om het werk te kunnen starten. Kom je dus op tijd in de fabriek, dan kun je op tijd aan het werk.

Pagina's

Abonneren op VCA veiligheidsblog