Artikelen

Opnieuw dispensatie voor diploma's VCA

SSVV verleent dispensatie voor VCA-diploma's

De SSVV verleent opnieuw dispensatie voor diploma's die tijdens de lockdown verlopen. De organisatie gaat ervan uit dat mensen door de strenge coronamaatregelen de komende weken geen examen kunnen doen.

Diploma's die tussen 15 december en 9 februari verlopen, blijven vooralsnog geldig tot 1 mei. Tijdens deze periode mogen de houders van een B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw dus met een verlopen papiertje doorwerken.

"Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 april 2021", zo laat de SSVV weten. Deze nieuwe medewerkers moeten tot en met het examen begeleiding krijgen van een ervaren collega die minmaal een VOL-VCA-diploma heeft. 

 

 

Update van bericht van 15 december 2020

Overheid stelt aanvullende coronaverplichtingen in Arbobesluit

De overheid heeft met het oog op de bestrijding van de coronapandemie aanvullende verplichtingen opgenomen in het Arbobesluit. Dat betekent dat bedrijven hun V&G-beleid moeten aanpassen en extra activiteiten moeten uitvoeren. Denk daarbij concreet aan extra hygiënische voorzieningen, specifieke toolbox, inspecties en RI&E op het gebied van Covid-19.

In het navolgende wordt nader ingegaan op de nieuwe tijdelijke verplichtingen in het Arbobesluit. Wat zijn dan die aanvullende eisen die de overheid stelt om corona te bestrijden?

Tijdelijke eisen

In het Arbobesluit zijn tijdelijke aanvullende verplichtingen opgenomen in verband met de bestrijding van de Covid-19-uitbraak of een directe dreiging daarvan. Het betreft de minimaal te treffen maatregelen en voorzieningen.

In het Arbobesluit is al de algemene verplichting voor werkgevers opgenomen dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig kunnen worden verlaten. Op 2 december 2020 is hierop een aanvulling gekomen vermeld in artikel 3.2a van het Arbobesluit.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

De multiculturele bouwplaats verbaal de baas

Op bouwprojecten spreken vakmensen tegenwoordig allerlei verschillende talen. Een op de vier bouwvakkers komt uit het buitenland. Soms werken op een groot project wel mensen met 25 verschillende nationaliteiten. Al deze mensen hebben ook een andere achtergrond.  “Let daarom niet alleen op de voertaal, maar houdt eveneens rekening met deze cultuuraspecten”, stelt proces- en veiligheidsmanager Ton Minnaard van BAM Infra.

Timmerlieden uit Polen kijken gezagsgetrouw op tegen de oudste vakman op het werk, ook al heeft die persoon geen leidinggevende functie. “Daarmee moet je rekening houden”, aldus Minnaard in zijn bijdrage op het tweejaarlijkse VCA Congres in oktober.

Verstaanbaar

Op een multiculturele bouwplaats liggen allerlei gevaren op de loer. Niet alleen kunnen die ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen. Veel vaklieden die naar Nederland komen, hadden in hun land van herkomst een heel ander beroep. Technische vaktermen, en al helemaal in een andere spreektaal, zijn hierdoor minder vanzelfsprekend. Bovenal bemoeilijken dit soort ingewikkelde woorden juist de verstaanbaarheid.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Geen aanvullende coronamaatregelen nodig

Corona en vca

De SSVV stelt geen extra coronamaatregelen in naar aanleiding van de strengere regels die het kabinet heeft afgekondigd. Het beleid blijft hetzelfde.

Dispensaties van examens worden niet meer gegeven. De opleiders bepalen of en in welke vorm examens kunnen doorgaan.

Audits

Ook certificatie-instellingen beslissen in hoeverre en op welke manier audits kunnen plaatsvinden. De SSVV vindt dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren.

"Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft."

Remote

'Cultuur kun je niet meten, maar gedrag wel'

Beloon veilig gedrag

"Cultuur kun je niet meten, maar gedrag wel." Dat stelt dr. Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit Amsterdam in zijn bijdrage op het VCA Congres dat op 28 oktober online plaatsvond. Door een gedragsanalyse te doen, leer je gedrag ook echt begrijpen. Doorloop zeven stappen om het veiligheidsgedrag te verbeteren en begeleidt mensen zo naar veiliger handelen.

Mensen gaan volgens Rietdijk veiliger werken als je het gewenste gedrag beloont. Doe dat vooral door iemand persoonlijke aandacht te geven en niet door een materiële prikkel. Vaak hebben bedrijven vooral aandacht voor productief gedrag in plaats van veiligheidsgedrag. 

Valkuilen

Trap bovendien niet in de valkuil om alleen maar waarschuwingsbordjes op te hangen, te dreigen, straffen of te negeren, zo waarschuwt Rietdijk. Mensen worden boos of angstig en dat werkt veiligheid niet in de hand. "Door te belonen worden mensen blij."

Juist dat stimuleert. Mensen raken intrinsiek gemotiveerd en zelfs gepassioneerd. Daarmee kom je verder, zo stelt de spreker op het congres. "Stuur niet op negatief gedrag."

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

(advertorial) Verlichting in de bouw

led tl lamp

Als je werkzaam bent in de bouw dan werk je op een dynamische plek. Om je heen werken veel andere werknemers en er gebeurt van alles. Het is dan ook belangrijk dat je goed weet wat er om je heen speelt. Een werkgever is verplicht om voldoende maatregelen te treffen om personeel veilig te kunnen laten werken op hoogte. Maar verlichting in de bouw is ook ontzettend belangrijk voor je veiligheid en om werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

Veiligheid
Zoals hierboven is vermeld, is het belangrijk om veilig te kunnen werken. Je moet veilig op hoogte kunnen werken door gebruik te maken van (collectieve) valbeveiliging, maar je moet ook goed kunnen zien waar je mee bezig bent. Er gebeuren helaas nog steeds veel ongelukken door slecht verlichte werkplekken. Door te kiezen voor een duurzame lichtbron, zoals een led tl lamp, zorg je dat de werkplek voldoende verlicht wordt.

Gezond werken begint bij hygiëne

hygiëne op de werkplek omvat ook persoonlijke hygiëne en hygiënisch werken.

Om hygiënisch te kunnen werken, zijn er op de werkplek voorzieningen nodig om te eten, de handen en het gezicht te wassen en naar het toilet te gaan. Meestal zijn deze voorzieningen aanwezig op vaste locaties en bij grotere projecten, maar ook steeds vaker op kleinere werkplekken. Daarnaast omvat hygiëne op de werkplek ook persoonlijke hygiëne en hygiënisch werken.

 

Persoonlijke hygiëne

Het belang van persoonlijke hygiëne spreekt voor zich. Thuis maar ook op de werkplek. Voor een goede gezondheid is het van belang dat de handen worden gewassen na werkzaamheden, vóór het pauzeren en vóór en na een bezoek aan het toilet. Handen wassen voor het roken is ook van evident belang om orale blootstelling te kunnen voorkomen. Verder is het goed om regelmatig een douche te nemen en schone kleding aan te trekken. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

ISZW controleert schriftelijk op aanwezigheid RI&E

Bedrijven moeten RI&E uploaden aan ISZW

De Inspectie SZW controleert bedrijven schriftelijk op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Bedrijven moeten de vereiste documenten uploaden op de website van de inspectie, als ze een brief van de inspectie hebben ontvangen.

Documenten

Het gaat hierbij om de RI&E, het Plan van Aanpak waarin de maatregelen om de risico's aan te pakken worden besproken en het basiscontract. Elke werkgever moet een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts hebben. Dit heet het het basiscontract.

De inspectie heeft de controle tot speerpunt gemaakt omdat ze wettelijk verplicht is om te onderzoeken of bedrijven over deze wettelijk verplichte documenten beschikken en of de belangrijkste onderdelen erin staan. Op dit moment toetst de inspectie de documenten nog niet op de inhoud. Ze sluit niet uit dat dit in de toekomst nog wel gaat gebeuren. 

RASCI geeft inzicht in de verdeling van taken en rollen

In de praktijk blijft de uitvoering van plannen (Plan van aanpak van de RI&E) een moeizaam geheel. Activiteiten worden niet of niet op tijd uitgevoerd. Oorzaak is vaak dat onduidelijk is wie wat moet doen. Niet of onvoldoende is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de activiteiten en inspanningen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) processen kunnen sterk worden verbeterd door een inzichtelijke verdeling van taken en rollen. Een instrument zoals RASCI kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Dit instrument kan bij veel activiteiten vermeld in de VCA checklist 2017/6.0 worden ingezet. Denk hierbij aan inspanningen zoals de interne audits, de RI&E, de TRA, de opleidingen, voorlichting en instructie, het programma VGM-bewustzijn en -gedrag, VGM-projectplan, voorbereiding op noodsituaties, VGM-inspecties, inkoop, melding, registratie en onderzoek VGM-incidenten.

Het RASCI-model voor verbetering van veiligheid en gezondheid bestaat uit een matrix waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden weergegeven van alle personen die bij een (verbeter)project, inspanning, activiteit of bij een dagelijks uitvoerend proces zijn betrokken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

'Veiligheidsladder in 2022 verplicht in aanbestedingen'

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB) stellen per 1 januari 2022 in hun aanbestedingen de veiligheidsladder verplicht. De Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) zou op 1 januari 2021 ingaan, maar die datum kon niet worden gehaald door de coronacrisis.

Door de crisis zijn audits op de veiligheidsladder grotendeels stilgevallen. Bovendien waren er volgens de GCVB andere prioriteiten. "HSE-verantwoordelijken en -afdelingen in de bouw gaven begrijpelijkerwijs voorrang aan de gezondheid van medewerkers". 

Veiligheidsbewustzijn

Het initiatief voor de ViA komt van grote bouwondernemingen, adviesbureaus en opdrachtgevers bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) die zich hebben verenigd in de Governance Code Veiligheid Bouw. Met de verplichting willen zij "het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken". Er ontstaat aan eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Pagina's

Abonneren op Artikelen