Artikelen

Geen coronadispensatie voor diploma's steigerbouwers

De SSVV heeft opnieuw dispensatie van diploma's verleend, maar dit geldt niet voor steigerbouwers. De Stichting Voor Werken Op Hoogte (SVWOH) heeft samen met certificeringsinstatie DNV GL besloten dat mensen gewoon examen kunnen doen. Bij zes exameninstellingen kunnen mensen namelijk conform de coronamaateregelen les krijgen en een toets afleggen.  

Diplomahouders van wie het VCA-diploma voor 20 april verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli, laat de SSVV weten. "Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken."

De maatregel is van toepassing op diploma's en certificaten die in het Centraal Diploma Register zijn opgenomen. Het gaat om B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en SOG-petrochemie.

LOTOTO. Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

 LOTOTO. Oftewel: stopzetten en vergrendelen, markeren en controleren.

Veel (bijna) ongevallen gebeuren als een installatie of machine is uitgeschakeld voor onderhoud of als gevolg van een storing of calamiteit. Dat is een opvallend gegeven, want het verhelpen van storingen, onderhouden, reinigen en vervangen van onderdelen beslaat maar enkele procenten van de totale bedrijfstijd.

Natuurlijk weet iedereen wat gedaan moet worden om dit soort werkzaamheden veilig uit te voeren aan machines en installaties. Mensen weten zelf wel of er veilig kan worden gewerkt. Maar is er evenveel vertrouwen dat een collega niet per ongeluk het apparaat of de installatie weer aanzet terwijl er nog aan wordt gewerkt?

Zo gaat het namelijk vaak mis. Een operator of andere monteur heeft niet in de gaten dat er nog iemand anders aan het sleutelen is en zet de machine, pomp of installatie weer aan of dit gebeurt automatisch zodra de (ver)storing is opgelost/de calamiteit is verholpen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

SSVV waarschuwt voor nieuwe fraude met diploma's

De SSVV waarschuwt voor oplichting waarbij niet erkende opleiders zelf diploma's uitgeven en registreren in eigen registers.

"Zij beweren te werken volgens onze kwaliteitsstandaarden en claimen samen te werken met een onafhankelijke partij die op deze kwaliteit toeziet. Nader onderzoek leert dan snel dat die ‘onafhankelijke partij’ helemaal niet zo onafhankelijk is en dat er gewoon dezelfde mensen achter zitten", zo schrijft de SSVV op haar website. 

Alleen in het Centraal Diploma Register van de SSVV (of die van België) kan een bedrijf nagaan of iemand een geldig VCA- of SOG-diploma heeft. "Controleer daarom altijd de registratie in het CDR én het CDR zelf." 

Het is niet de eerste keer dat er fraude met diploma's aan het licht komt. Eerder bleek dat oplichters vakkundig dit soort waardepapieren namaakten en die doorverkochten aan mensen die aan de slag wilden zonder een examen af te leggen. 

Opnieuw dispensatie voor diploma's VCA

SSVV verleent dispensatie voor VCA-diploma's

De SSVV verleent opnieuw dispensatie voor diploma's die tijdens de lockdown verlopen. De organisatie gaat ervan uit dat mensen door de strenge coronamaatregelen de komende weken geen examen kunnen doen.

Diploma's die tussen 15 december en 1 april verlopen, blijven vooralsnog geldig tot 1 juni. Tijdens deze periode mogen de houders van een B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw dus met een verlopen papiertje doorwerken.

"Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 juni 2021", zo laat de SSVV weten. Deze nieuwe medewerkers moeten tot en met het examen begeleiding krijgen van een ervaren collega die minmaal een VOL-VCA-diploma heeft. 

 

 

Update van bericht van 13 januari 2021

Gebruik werkbak hangend aan een hijskraan

Werken vanuit een bak aan een kraan mag niet meer

Werken vanuit een werkbak hangend aan een hijskraan mag alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Alleen als er geen andere meer geëigende arbeidsmiddelen of werkmethoden beschikbaar zijn, mag er zo op hoogte worden gewerkt. Deze nieuwe wetgeving is per 1 juli 2020 van kracht gegaan met een wijziging van artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De bepalingen voor een werkbak gelden ook voor een werkplatform.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Overheid stelt aanvullende coronaverplichtingen in Arbobesluit

De overheid heeft met het oog op de bestrijding van de coronapandemie aanvullende verplichtingen opgenomen in het Arbobesluit. Dat betekent dat bedrijven hun V&G-beleid moeten aanpassen en extra activiteiten moeten uitvoeren. Denk daarbij concreet aan extra hygiënische voorzieningen, specifieke toolbox, inspecties en RI&E op het gebied van Covid-19.

In het navolgende wordt nader ingegaan op de nieuwe tijdelijke verplichtingen in het Arbobesluit. Wat zijn dan die aanvullende eisen die de overheid stelt om corona te bestrijden?

Tijdelijke eisen

In het Arbobesluit zijn tijdelijke aanvullende verplichtingen opgenomen in verband met de bestrijding van de Covid-19-uitbraak of een directe dreiging daarvan. Het betreft de minimaal te treffen maatregelen en voorzieningen.

In het Arbobesluit is al de algemene verplichting voor werkgevers opgenomen dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk moeten zijn en veilig kunnen worden verlaten. Op 2 december 2020 is hierop een aanvulling gekomen vermeld in artikel 3.2a van het Arbobesluit.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

De multiculturele bouwplaats verbaal de baas

Op bouwprojecten spreken vakmensen tegenwoordig allerlei verschillende talen. Een op de vier bouwvakkers komt uit het buitenland. Soms werken op een groot project wel mensen met 25 verschillende nationaliteiten. Al deze mensen hebben ook een andere achtergrond.  “Let daarom niet alleen op de voertaal, maar houdt eveneens rekening met deze cultuuraspecten”, stelt proces- en veiligheidsmanager Ton Minnaard van BAM Infra.

Timmerlieden uit Polen kijken gezagsgetrouw op tegen de oudste vakman op het werk, ook al heeft die persoon geen leidinggevende functie. “Daarmee moet je rekening houden”, aldus Minnaard in zijn bijdrage op het tweejaarlijkse VCA Congres in oktober.

Verstaanbaar

Op een multiculturele bouwplaats liggen allerlei gevaren op de loer. Niet alleen kunnen die ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen. Veel vaklieden die naar Nederland komen, hadden in hun land van herkomst een heel ander beroep. Technische vaktermen, en al helemaal in een andere spreektaal, zijn hierdoor minder vanzelfsprekend. Bovenal bemoeilijken dit soort ingewikkelde woorden juist de verstaanbaarheid.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

(advertorial) Waarom is dakrandbeveiliging zo belangrijk?

Dakrandbeveiliging

De vraag stellen is hem beantwoorden. Of je nou van plan bent om zelf het dak op te gaan voor een dak reparatie of professionele vaklui inschakelt: werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Je bent daarom wettelijk verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen voor aanvang werkzaamheden. Zo voorkom je de blootstelling aan valgevaar. Doe je dit niet, dan kun je rekenen op forse sancties. Er wordt streng op gecontroleerd door Inspectie SZW. En niet zonder reden. Jaarlijks zijn er nog steeds dodelijke slachtoffers te betreuren.

Wanneer is dakrandbeveiliging verplicht?

Geen aanvullende coronamaatregelen nodig

Corona en vca

De SSVV stelt geen extra coronamaatregelen in naar aanleiding van de strengere regels die het kabinet heeft afgekondigd. Het beleid blijft hetzelfde.

Dispensaties van examens worden niet meer gegeven. De opleiders bepalen of en in welke vorm examens kunnen doorgaan.

Audits

Ook certificatie-instellingen beslissen in hoeverre en op welke manier audits kunnen plaatsvinden. De SSVV vindt dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren.

"Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft."

Remote

Pagina's

Abonneren op Artikelen