Artikelen

Infrabedrijven testen koelvesten tegen hittestress

En aantal bouwbedrijven in de infrastructuur test deze zomer het dragen van koelvesten tegen oververhitting van bouwvakkers. Hittestress vormt een groot risico. De afgelopen jaren zagen de bedrijven de incidenten toenemen.

Risicofactoren

Medewerkers met een slechte conditie, een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg) of een hoog vetgehalte lopen meer risico's. Ook bouwvakkers met hart- en vaatziekten, die geneesmiddelen gebruiken of zwanger zijn, hebben een hogere kans op uitdrogingsverschijnselen en flauwte. 

Omgevingsfactoren

De zon hoeft nog niet eens fel te schijnen, aldus leverancier Wiltec van de koelvesten in een verklaring. Een warme omgeving is genoeg om ‘warmtestuwing’ te krijgen. Ook factoren als wel of geen wind, de ondergrond, de aard van de werkzaamheden hebben invloed op de warmte.

Gezondheidsrisico's

Warmtestuwing kan leiden tot een hitteberoerte (met beschadiging aan het zenuwstelsel tot gevolg), -krampen, -uitslag en -uitputting. Uitputting zorgt voor verminderde concentratie en dat vergroot weer het risico op ongevallen.

Bouwvakkers nog altijd blootgesteld aan risico's

Bouwvakkers worden nog altijd te vaak blootgesteld aan risico's. Dat concludeert kenniscentrum Volandis in het Bedrijfstakverslag 2019-2020. Toch is het verzuim laag. Medewerkers met gezondheidsklachten werken meestal door.

In de bouw zien artsen geregeld klachten aan het bewegingsapparaat, moeite met horen en handeczeem. De aantallen beroepsziekten zijn hoog voor aandoeningen van het bewegingsapparaat, lawaaigehoorschade en psychische ziekten. 

Gevaarlijke stoffen

De klachten ontstaan door verschillende oorzaken, onder meer omdat zij worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Volgens de werknemers in de bouw en infra krijgen zij het meest te maken met stof. "Zij (h)erkennen vaak het gevaar van blootstelling aan gevaarlijke stoffen niet. Dit is zorgelijk omdat de meest voorkomende stofsoorten, steen- en houtstof, kankerverwekkend zijn. Vaak openbaart de ziekte zich na het moment van pensionering", aldus Volandis.

Van blootstelling aan uiteenlopende stoffen, noemen medewerkers het vaakst stof. 

Fysiek

VGM-werkplekinspecties: populair, maar ook doeltreffend?

Werkplekinspecties kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt de ene methode wel effectiever dan de andere. In een serie van drie artikelen gaan wij dieper in op verschillende aanpakken. Wij beginnen bij de 'klassieke' afvinklijsten.

Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat het niet effectief is als een checklijst uit het digitale archief wordt gehaald en wordt voorzien van een nieuwe datum. Toch gebeurt dit in de praktijk geregeld. Een werkplekinspectie schiet dan het doel voorbij.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Maak een directiebeoordeling effectief en SMART

De directie dient jaarlijks te beoordelen of het VCA-systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem van de organisatie.

De ene directeur laat zich geregeld bijpraten over de veiligheid binnen zijn bedrijf, terwijl de andere leidinggevende dit liever aan anderen overlaat. Op het gebied van directiebeoordelingen is dus nog veel winst te halen. Een directeur kan hiaten opmerkingen en verbeteringen doorvoeren voor de toekomst. Een goede directiebeoordeling brengt de VGM-risico's in kaart en maakt inzichtelijk wat beter kan.

 

Wat is de directiebeoordeling?

De beoordeling van de effectiviteit van uw VCA-systeem wordt de directiebeoordeling, ook wel ‘management review’ genoemd. De directie dient jaarlijks te beoordelen of het VCA-systeem geschikt, passend en doeltreffend is en leidt tot verbetering van het VCA-systeem van de organisatie.

 

Welke toegevoegde waarde kan een directiebeoordeling hebben?

Directiebeoordelingen kunnen - naast een verplichte vraag voor certificering - van toegevoegde waarde zijn, door te zorgen dat de directie stilstaat bij de VGM-prestaties van de organisatie (en het VCA-systeem) en een goed beeld krijgt van wat de VGM-risico’s op de werkvloer zijn en welke verbetermogelijkheden er zijn. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Campagne om bouwspraak te promoten

Foto van Bouwspraak

Bouwspraak - het communiceren op de bouwplaats via gebaren - moet beter tussen de oren van bouwvakkers komen. Om dat te bereiken, hebben de initiatiefnemers waaronder Bouwend Nederland en de vakbonden FNV en CNV een campagne opgezet om het communiceren door simpele, herkenbare hand- en armgebaren te promoten. Bouwspraak is een aantal jaren geleden in het leven geroepen.

Omgevingslawaai, verschilllende talen, steeds meer specialisten bij elkaar aan het werk en andere factoren leiden op een bouwplaats ertoe dat mensen elkaar niet altijd verstaan. Terwijl een heldere communicatie ongevallen voorkomt.

"Spraakverwarring en ruis op de lijn vanwege een lawaaiige omgeving blijken een cruciale rol te spelen in onveilige situaties. Bouwspraak is ontwikkeld om meer veiligheid te creëren op bouwplaatsen en projectlocaties. De 'taal' moet onderdeel van ieders vakmanschap worden", vinden de initiatiefnemers.

Daarom proberen zij met een aantal video's de gebaren opnieuw onder de aandacht te brengen. In september volgt een tool.

Strenger beleid moet aanrijdingen bouwplaats voorkomen

Op bouwplaatsen vinden te vaak (dodelijke) ongevallen plaats doordat een bouwvakker in aanrijding komt met een manoevrerend voertuig of machine. Daarom hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het beleid voor aanrijdgevaar aangescherpt. Zij vinden dat op bouwplaatsen meer moet gebeuren om de risico's te beperken. Per 1 januari 2022 wordt dit beleid verplicht.

In eerste instantie vond de GCVB dat technische oplossingen aanrijdingen moesten voorkomen. Machines en technische middelen moesten hiertoe worden aangepast. "Dit is niet logisch en handig", zeggen de partijen nu.

Geen coronadispensatie voor diploma's steigerbouwers

De SSVV heeft opnieuw dispensatie van diploma's verleend, maar dit geldt niet voor steigerbouwers. De Stichting Voor Werken Op Hoogte (SVWOH) heeft samen met certificeringsinstatie DNV GL besloten dat mensen gewoon examen kunnen doen. Bij zes exameninstellingen kunnen mensen namelijk conform de coronamaateregelen les krijgen en een toets afleggen.  

Diplomahouders van wie het VCA-diploma voor 20 april verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli, laat de SSVV weten. "Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met hun verlopen diploma blijven werken."

De maatregel is van toepassing op diploma's en certificaten die in het Centraal Diploma Register zijn opgenomen. Het gaat om B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en SOG-petrochemie.

LOTOTO. Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

 LOTOTO. Oftewel: stopzetten en vergrendelen, markeren en controleren.

Veel (bijna) ongevallen gebeuren als een installatie of machine is uitgeschakeld voor onderhoud of als gevolg van een storing of calamiteit. Dat is een opvallend gegeven, want het verhelpen van storingen, onderhouden, reinigen en vervangen van onderdelen beslaat maar enkele procenten van de totale bedrijfstijd.

Natuurlijk weet iedereen wat gedaan moet worden om dit soort werkzaamheden veilig uit te voeren aan machines en installaties. Mensen weten zelf wel of er veilig kan worden gewerkt. Maar is er evenveel vertrouwen dat een collega niet per ongeluk het apparaat of de installatie weer aanzet terwijl er nog aan wordt gewerkt?

Zo gaat het namelijk vaak mis. Een operator of andere monteur heeft niet in de gaten dat er nog iemand anders aan het sleutelen is en zet de machine, pomp of installatie weer aan of dit gebeurt automatisch zodra de (ver)storing is opgelost/de calamiteit is verholpen. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

SSVV waarschuwt voor nieuwe fraude met diploma's

De SSVV waarschuwt voor oplichting waarbij niet erkende opleiders zelf diploma's uitgeven en registreren in eigen registers.

"Zij beweren te werken volgens onze kwaliteitsstandaarden en claimen samen te werken met een onafhankelijke partij die op deze kwaliteit toeziet. Nader onderzoek leert dan snel dat die ‘onafhankelijke partij’ helemaal niet zo onafhankelijk is en dat er gewoon dezelfde mensen achter zitten", zo schrijft de SSVV op haar website. 

Alleen in het Centraal Diploma Register van de SSVV (of die van België) kan een bedrijf nagaan of iemand een geldig VCA- of SOG-diploma heeft. "Controleer daarom altijd de registratie in het CDR én het CDR zelf." 

Het is niet de eerste keer dat er fraude met diploma's aan het licht komt. Eerder bleek dat oplichters vakkundig dit soort waardepapieren namaakten en die doorverkochten aan mensen die aan de slag wilden zonder een examen af te leggen. 

Opnieuw dispensatie voor diploma's VCA

SSVV verleent dispensatie voor VCA-diploma's

De SSVV verleent opnieuw dispensatie voor diploma's die tijdens de lockdown verlopen. De organisatie gaat ervan uit dat mensen door de strenge coronamaatregelen de komende weken geen examen kunnen doen.

Diploma's die tussen 15 december en 1 april verlopen, blijven vooralsnog geldig tot 1 juni. Tijdens deze periode mogen de houders van een B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie en SOG-steigerbouw dus met een verlopen papiertje doorwerken.

"Medewerkers van VCA- en VCU-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun diploma moeten halen en dit vanwege de lockdown niet kunnen doen, krijgen dispensatie tot 1 juni 2021", zo laat de SSVV weten. Deze nieuwe medewerkers moeten tot en met het examen begeleiding krijgen van een ervaren collega die minmaal een VOL-VCA-diploma heeft. 

 

 

Update van bericht van 13 januari 2021

Pagina's

Abonneren op Artikelen