Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (4-daagse opleiding)

PrintPrint
07.10.19

Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie - nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in snel tempo, organisaties moeten meeveranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben daarom medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen.

De arbeidsmarkt wordt krap. Werkgevers willen een goede werkbeleving, zodat zij mensen aan zich kunnen binden. De ouder wordende werknemer is de komende jaren daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Medewerkers dienen hun hele loopbaan gemotiveerd te zijn om de gewenste werkprestatie te kunnen leveren. Voldoende fysieke en mentale (veer)kracht is daarbij belangrijk, maar ook het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

Werkgevers moeten medewerkers zien mee te krijgen in de continu veranderende organisatie en ondersteunen in langer doorwerken en in hun employabilit.

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor werknemers, maar ook voor het bedrijfsresultaat.

Na het volgen van deze leergang bent u in staat:

  • strategisch advies te geven over het DI-beleid van uw organisatie
  • een projectmatige aanpak te formuleren
  • vast te stellen welke interventies voor welke groepen medewerkers effectief zijn
  • u op te stellen als expert en krachtig te adviseren
  • draagvlak en actieve betrokkenheid te creëren bij het (lijn)management
  • ervoor zorg te dragen dat het DI-beleid succesvol wordt geïmplementeerd en de kwaliteit wordt geborgd

Data 7 oktober, 28 oktober, 18 november en 9 december